Công ty Cổ phần Quảng cáo Thái Dương

Số 5, Ngõ 2/10, Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (84-4) 3766 6503 / 3566 7583 / 2241 0466
Fax: (84-4) 3566 6960
Email: info@thaiduongadv.co
m

 

Phòng Dự án
Hotline: 0905 200 635
Tel: 37666503-Ext: 202
hadt@thaiduongadv.com
P. Giám Đốc 
PHẠM ĐÌNH PHƯƠNG
Mobile: 0989 092 596
phuong@thaiduongadv.com
P. Kinh Doanh-Thị trường
Tel: 35667583-Ext: 301
sales@thaiduongadv.com
marketing@thaiduongadv.com
 
P. Thiết kế-Sáng tạo 
Tel:35667583-Ext: 201
design1@thaiduongadv.com
design2@thaiduongadv.com
Phòng Kế toán 
Hotline: 0903 425 505
Tel: 37666503-Ext: 203
thaobt@thaiduongadv.com
P. Sản xuất-Thi công 
Tel: 22410466-Ext: 200
job1@thaiduongadv.com
job2@thaiduongadv.com