Tiền thân là một Studio Đồ họa đa phương tiện ra đời từ năm 2001. Quá trình phát triển Công ty cổ phần Quảng cáo Thái Dương-TDAD hiện nay đang hướng tới hoàn thiện mô hình công ty quảng cáo chuyên nghiệp, hoạt động đa ngành trong lĩnh vực quảng cáo truyền thông với chất lượng dịch vụ cao. TDAD đang chuyên biệt hoạt động trong nhiều lĩnh vực: Thiết kế hệ thống Thương hiệu; Đồ họa-In ấn; Quảng cáo ngoài trời; Quan hệ công chúng; Xây dựng và thực hiện các chương trình Quảng cáo truyền thông; Dàn dựng Showroom trưng bày sản phẩm. Đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của các tập đoàn, tổng công ty lớn trong nước và các công ty liên doanh nước ngoài hoạt động hiệu quả tại Việt Nam. iiiiiiiiThành viên TDAD:

TD Outdoor - TD Public Relations - TD Decoration